माहितीचा अधिकारअनु क्रमांक माहिती अधिकारी संपर्क क्रमांक अधिकारक्षेत्र
पोलीस उपअधीक्षक, घरचा पत्ता- सीआयडी कॅम्पस संगम पुल, शिवाजीनगर, पुणे -४११००५ ०२०-२५५४१७५० एसपी रेल्वे कार्यालयाशी संबंधित बाबी
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पुणे विभाग पत्ता-मागे लोहमार्ग हॉस्पीटल, संजय गांधी नगर, पुणे स्थानक पुणे -४११ ००१ ०२०-२६१३७०२६ पुणे / दौंड आणि अहमदनगर लोहमार्ग पोलिस ठाण्याशी संबंधित बाब
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सोलापूर विभाग पत्ता-सोलापूर लोहमार्ग स्थानक, प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ ०२१७-२३१८७६७( सोलापूर लोहमार्ग पोलीस ठाणे ) सोलापूर / कुर्डुवाडी आणि मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाण्याशी संबंधित बाब

प्रथम अपील अधिकारी

अनु क्रमांक माहिती अधिकारी संपर्क क्रमांक अधिकारक्षेत्र
अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे पत्ता- सीआयडी कॅम्पस संगम पुल, शिवाजीनगर, पुणे -४११००५ ०२०-२५५४००७० सर्व पुणे रेल्वे जिल्ह्या संबंधित.